Atklātā konkursā uz Latvijas Nacionālās operas un baleta valdi pieteicies 41 pretendentsKultūras ministrijas izsludinātajā atklātajā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) valdi - trīs valdes locekļu amatiem – pieteikumus iesniedzis 41 pretendents.

Jau ziņots, ka LNOB valdes uzdevums ir izstrādāt un īstenot operas un baleta darbības un attīstības stratēģiju 5 gadiem, vadīt un organizēt kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību: īstenot māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošināt līdzsvarotu operas un baleta žanra attīstību, kā arī plānot perspektīvo un sezonas repertuāru, plānot finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši šīs VSIA budžetam, organizēt LNOB darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī apsaimniekot tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo mantu. Tāpat valdes uzdevums ir organizēt LNOB administratīvo darbību, t.sk. cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi, nodrošināt, lai LNOB piešķirtie valsts budžeta u.c. finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši stratēģijā formulētajiem mērķiem un manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.**

Pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai profesionālā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 5 gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB, brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz 2 svešvalodas, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, stratēģiskās plānošanas prasmes, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī sadarbības un komunikācijas prasmes.

Līdztekus citiem atlases dokumentiem LNOB valdes locekļu pretendentiem bija jāiesniedz un tiks izvērtēts Latvijas Nacionālās operas un baleta turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Atbilstoši likumdošanā noteiktajam valdes locekļu bruto mēnešalga ir no 5 637 - 6 264 eiro mēnesī.

Iesniegtos pieteikumus valdes locekļu amatiem izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīs KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētājas vietnieces - KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļu pienākumus – VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes locekle Indra Lūkina, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, komisijas neatkarīgais eksperts – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis un novērotājs ar padomdevēja tiesībām – Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Nominācijas komisija pretendentu izvērtēšanā var pieaicināt arī citus neatkarīgus ekspertus.

Konkurss 2019. gada 20. februārī tika izsludināts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī KM mājas lapas sadaļā Vakances

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2020 Visas tiesības paturētas