XXI Latvijas tautas mūzikas svētki notiks Vīgantes parkā2019. gada 25. maijā gleznainajā un vēsturisku auru apvītajā Staburaga pagasta Vīgantes parkā skanēs XXI Latvijas tautas mūzikas svētki. Tie pulcēs 25 tautas mūzikas ansambļu, kapelu un muzicējošo folkloras kopu dalībniekus, kas visas dienas garumā priecēs klātesošos ar mūzikas priekšnesumiem. Svētkus ievadīs ieskaņu koncerti Jaunjelgavā, Secē, Sērenē un Sunākstē.

Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji ir aicināti izbaudīt dienu Vīgantes parkā, kur jau no plkst. 15.00 ikvienu interesentu gaidīs amatnieku tirdziņš, mūzika, mielošanās pie sēļu zupas katliem un vizināšanās kuģītī pa Daugavu. Svētku centrālā norise – dižkoncerts – veidots kā novadu sasaukšanās, kurā katrs spēlmanis ir nācis ar savu īpašo melodiju un instrumenta skanējumu, kas koncerta noslēgumā savīsies kopīgā dziesmā par Daugavu un Sēlijas krastu. Savukārt šīs vasaras pirmā zaļumballe būs atbilstošs noslēgums skanīgajiem svētkiem.

Jaunjelgavas novada kultūras nama direktore Anita Ostrovska stāsta: “Svētku norises vieta izraudzīta Daugavas krastā, kur reiz slējās Staburaga klintis, tomēr šoreiz gribējām vērst svētku viesu un dalībnieku uzmanību uz citu kultūrvēstures pērli mūsu novadā. Svētku vadmotīvam ir izraudzītas rindas no izcilā apgaismības laikmeta kultūras darbinieka, Sunākstes mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera dzejām:

“Bites ziedos medu salasa,
tā no grāmatām nāk gudrība”.”

Zīmīgi, ka arī tautas mūzikā Vecā Stendera devums ir bijis jūtams – dažas no viņa rakstītajām dziesmiņām ir tautā saglabājušās līdz mūsu dienām un skanēs arī svētku dižkoncertā. Koncerta un svētku programmu ar priekšnesumiem kuplinās Jaunjelgavas novada deju kolektīvi, kā arī viesi no Lietuvas.

Tautas mūzikas svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Jaunjelgavas novada dome. Ieeja pasākumā bez maksas.

Pasākuma programma:

13.00 - 14.30 Pasākuma ieskaņu koncerti – dalībnieku individuālās programmas Jaunjelgavas promenādē, Seces pagasta estrādē, Sērenes pagasta centrā, Sunākstes pagastā pie Stendera piemiņas zīmes.
No 14.00 Tirgus un radošās aktivitātes Vīgantes parkā
15.00 Jaunjelgavas novada tautas mākslas kolektīvu uzstāšanās Vīgantes parka estrādē
15.00 Muzikantu priekšnesumi parkā un uz kuģīša “VĪGANTE”
16.00 Cienāšanās no Sēļu zupas katliem Daugavas krastā
19.00 XXI Latvijas tautas mūzikas svētku DIŽKONCERTS
Pēc koncerta – tradicionālie danči un tautas muzikantu saspēlēšanās
23.00 Svētku ZAĻUMBALLE

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2019 Visas tiesības paturētas