Levits aicina atbalstīt grāmatniecības nozari un drukātos medijus, nosakot PVN samazināto likmi 5 % apmērāValsts prezidents Egils Levits ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, finanšu ministram Jānim Reiram un kultūras ministram Naurim Puntulim, uzsverot atbalsta nepieciešamību latviešu oriģinālliteratūras un drukāto mediju pieejamībai. “Latviešu oriģinālliteratūra un grāmatniecība ir viens no svarīgiem latviešu valodas ilgtspējas pamatelementiem. Savukārt kvalitatīvi mediji nodrošina demokrātisko diskursu publiskajā telpā,” norāda E. Levits.

Valsts prezidents vēstulē aicina Ministru kabinetu sadarbībā ar grāmatniecības un preses izdevēju nozares pārstāvjiem izvērtēt iespēju noteikt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi 5 % apmērā iespieddarba un elektroniska izdevuma formā izdotai mācību literatūras un oriģinālliteratūras piegādei, kā arī iespieddarba un elektroniska izdevuma formā izdotu avīžu, žurnālu, biļetenu un citu periodisko izdevumu piegādei un to abonentmaksai.

“Lai radītu un izplatītu latviešu kultūras saturu un veicinātu latviešu valodas attīstību, valsts konstitucionāls pienākums ir rast risinājumu, kas sekmētu latviešu oriģinālliteratūras un masu informācijas līdzekļu pieejamību sabiedrībā. Tas prasa ne tikai atbilstošas valsts politikas izstrādi, bet arī atbilstošu finanšu instrumentu piemērošanu attiecīgajām nozarēm,” uzsver E. Levits.

Valsts prezidents vēstulē pamato: “Latviešu oriģinālliteratūra un grāmatniecība sniedz būtisku ieguldījumu latviešu valodas attīstībā un ir izglītības pamatprasmes – lasītprasmes – svarīgākais indikators. Tādējādi valsts pienākums ir veikt mērķtiecīgus pasākumus un sniegt atbalstu latviešu oriģinālliteratūrai un grāmatniecībai, kas veido izglītotu, radošu, lojālu un uz latviešu valodas un kultūras pamata saliedētu Latvijas sabiedrību.”

Valsts prezidents arī uzsver elektronisko un drukāto masu informācijas līdzekļu būtisko darbu Latvijas demokrātiskā diskursa telpas funkcionēšanas nodrošināšanā, taču piebilst: “Tāpat kā citās pasaules valstīs, arī Latvijā to ilgtspēja var tikt apdraudēta ekonomisko faktoru dēļ. Elektroniskie un drukātie masu informācijas līdzekļi Latvijā nevar pastāvēt tikai uz komerciālās bāzes, bez atbalsta mehānismiem no valsts puses. Šī problēma ir īpaši aktuāla reģionālajā tirgū, kur pieprasījums pēc drukātajiem masu informācijas līdzekļiem ir proporcionāli lielāks, taču to piegādes izmaksas ir augstākas.”

Valsts prezidents uzskata, ka pašreizējais atbalsts grāmatniecības nozarei un masu informācijas līdzekļiem ar PVN samazināto likmi 12 % apmērā ir nepietiekams latviešu oriģinālliteratūras un masu informācijas līdzekļu ilgtspējai. “Te nepieciešama valsts atsaucība un efektīvs atbalsts šīm Latvijas valsts un latviešu nācijas ilgtspējai būtiskajām nozarēm,” pauž E. Levits.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2022 Visas tiesības paturētas