Statusu ģimenei draudzīgs iegūst 12 uzņēmumi

Divpadsmit uzņēmumu saņēmuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu, jo atzīst, ka tieši to darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm.

Labklājības ministrija (LM) ir ieviesusi īpašu statusu, lai pievērstu darba devēju un sabiedrības uzmanību uzņēmumiem, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi ģimenēm. Šogad 12 uzņēmumu, kuri saņēma šo statusu, tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām. Tāpat tiek vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu šogad saņēma Starptautiskā lidosta Rīga, Ceļu satiksmes drošības direkcija, RIMI Latvia, Biznesa augstskola Turība, GRIFS AG, VTU Valmiera, Latvija STATOIL, Neste Latvija, SEB banka, Nordea banka, Silja, TNS Latvia. Uzņēmumi saņēma apliecību un uzlīmi, kas apstiprinās, ka šis uzņēmums īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Komersants iegūst tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot interneta mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Statuss tiek piešķirts uz gadu.

Labklājības ministre Ilona Jurševska (ZZS) aicina darba devējus būt līdzatbildīgiem un veicināt ģimenes vērtību popularizēšanu, kas būtu orientēta uz vecākiem ar bērniem labvēlīgu nosacījumu nodrošināšanu, attīstot uzņēmuma infrastruktūru, un īstenot ģimenei draudzīgu attieksmi gan pret darbiniekiem, gan klientiem.

Avots: nra.lv


 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2022 Visas tiesības paturētas