Projektā “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” atjaunoti septiņi nozīmīgi kultūras mantojuma objektiŠovasar pilnībā pabeigts pirmais no septiņiem Latvijas kultūras un dabas mantojuma attīstības simboliskajiem ceļiem - “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”. Tajā ar Kultūras ministrijas (KM) piesaistīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu atjaunoti un attīstīti septiņi nozīmīgi Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma objekti.

Darbi veikti ar mērķi atjaunot Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību.

Lai objekti pilnvērtīgi funkcionētu, tajos izveidoti arī jauni un inovatīvi pakalpojumi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas veicinās reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

ERAF finansējuma ieguldījums devis iespēju vēsturiskajā apjomā atjaunot Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, papildinot to ar izzinošu ekskursiju “Marienburgas pils”. Alūksnē restaurēts Paviljons – rotonda Tempļa kalna pilskalnā, ierīkots objekta un izbūvēto arhitektūras formu dekoratīvais apgaismojums. Alūksnes muižas parkā restaurēts Mauzolejs, uzstādīta interaktīva projekcija, kas sniedz vēstījumu par vietas vēsturi un ar to saistītajām personībām.

Alūksnes Tempļa kalna paviljons - rotonda pirms un pēc atjaunošanas ar ERAF finansējuma ieguldījumu.
Projekta gaitā veikta Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūve, piegulošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana. Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī izveidota multimediāla, apmeklētājus iesaistoša ekspozīcija par Alūksnes – Gulbenes šaursliežu dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi, kas jau izpelnījusies starptautisku atzinību.

Projektā atjaunots Cesvaines pils centrālās daļas jumts, nodrošinot pilnvērtīgu pils telpu izmantošanu. Cesvaines pilī ierīkota ekspozīcija par pils atdzimšanu un laikmetīgās mākslas izstāde “Šķiedru māksla”.

Veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija, izveidota ekspozīcija par Stāmerienas pils vēsturi un Volfu dzimtu, atjaunots Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumts, baznīcas tornī ierīkots skatu laukums un izveidota ekspozīcija.

Projektu “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” Alūksnes novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Gulbenes un Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas administrētās ES fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 4 231 668,41 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 878 000,00 eiro, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 488,98 eiro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 eiro, privātās attiecināmās izmaksas 24 855,88 eiro. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 eiro.

Kultūras mantojuma atjaunošana vēl turpinās simboliskajos kultūras mantojuma ceļos “Brīvības ceļš”, “Daugavas ceļš”, “Baltijas ceļš”, “Jēkaba ceļš”, “Līvu ceļš” un “Māras ceļš”. Līdz 2022. gada beigām mantojuma ceļu ietvaros visā Latvijā paredzēts atjaunot un attīstīt kopumā vairāk nekā 50 nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2021 Visas tiesības paturētas