12. klašu skolēniem nodrošināta iespēja klātienē gatavoties noslēguma pārbaudījumiemNo 7. aprīļa visā valsts teritorijā būs atļautas klātienes mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu. Mācības varēs organizēt ne vairāk kā 2 dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos. 12. klasēm ir iespēja atgriezties klātienes mācībās arī pēc reģionu principa.

Pieņemtie grozījumi nostiprina reģionālo principu izglītības programmu īstenošanai klātienē, stingri ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus. No 7. aprīļa paplašināts arī to klašu loks, kuras epidemioloģiski drošajās teritorijās var mācīties klātienē. Ja līdz šim drošajās pašvaldībās klātienes mācības varēja īstenot 1.-4. klasēs, tad turpmāk šāda iespēja būs arī 5. un 6. klašu skolēniem tajās pašvaldībās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (atsevišķos gadījumos – nepārsniedzot 220).

Izvērtējot iespējas ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, skolas dibinātājs var pieņemt lēmumu rotācijas kārtībā klātienes mācības īstenot arī 7.-11.klasē (piemēram, divas dienas nedēļā) - mācības klātienē īstenojamas, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pašvaldībā nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Izglītības iestādē nodrošināmas epidemioloģiskās drošības prasības un veicama klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana.

Klātienē ārpus telpām formālajā izglītībā skolas var īstenot līdz 5 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Klātienē visā valsts teritorijā atļautas individuālās konsultācijas tiem skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Tāpat klātienes konsultācijas prioritāri paredzētas 12. klašu beidzējiem un tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē).

Klātienē, ārpus telpām, būs atļautas būs arī interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvēkiem.

Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Darbs ar jaunatni tiek veikts attālināti, izņemot darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārpus telpām līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar jaunatnes darbinieku, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības, vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības.

Sportā pamatā tiek saglabāts esošais regulējums. Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. Noteikumos uzskaitītie augstākā līmeņa sportisti arī turpmāk bez ierobežojumiem varēs trenēties gan iekštelpās, gan ārteplās. Tāpat saglabāts augstākā līmeņa sporta sacensību regulējums, vienlaikus to attiecinot uz visām starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautajām sacensībām izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem. Ar 2021. gada 7. aprīli sporta norišu vietu darba laiks tiek pagarināts līdz plkst. 22.00. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi nākamo soļu tiesisko ietvaru sporta treniņu norisei ārtelpās un iekštelpās, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un sporta veidu specifiku, tomēr tā piemērošana būs atkarīga no saslimstības rādītājiem.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas