86% vecāku neatbalsta skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecumaBiedrības "Latvijas privāto pirmsskolu biedrība” (LPPB) rīkotās interneta aptaujas Rīgā un Rīgas reģionā dati liecina, ka 86% vecāku neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosinājumu uzsākt skolas gaitas no sešu gadu vecuma.

Lai noskaidrotu esošo un topošo vecāku viedokli par politiķu un IZM ieceri noteikt mācību procesa uzsākšanu skolā jau no sešu gadu vecuma, LPPB, kas apvieno 30 privātās pirmsskolas mācību iestādes Rīgas reģionā, septembra pirmajās divās nedēļās interneta sociālajos tīklos rīkoja aptauju, kā rezultātā tika noskaidrots, ka mācību uzsākšanu no sešu gadu vecuma pozitīvi vērtē tikai 14% vecāku, savukārt, pārliecinoši lielākā daļa (86%) respondentu šādu priekšlikumu neatbalsta.

Kā galvenie iemesli, kāpēc skolas uzsākšanu nevajadzētu par vienu gadu paātrināt, pētījumā tika minēti argumenti, ka sešgadīgs bērns skolas atmosfērai un ātrajam ritmam vēl nav psiholoģiski gatavs, uz ko norādīja 62% vecāku. Tāpat, aptaujātie atzīmēja, ka iecerēto mācību vielu tikpat labi var apgūt arī pirmsskolas sagatavošanas grupā (43%), skolā ir apgrūtināti nodrošināt pusdienlaika gulēšanas laiku (28%), kā arī atbilstoši likumdošanai sešgadīgs bērns nedrīkst viens pats doties no skolas uz mājām (15%).

Savukārt, tie 14% aptaujāto vecāku, kuri atbalsta jauno ideju, kā vienu argumentiem agrajai skolas gaitu uzsākšanai min faktorus, ka agrākā vecumā bērni labāk uztver lielāku informācijas apjomu (39%), un šāda prakse veiksmīgi jau tiek realizēta arī citās pasaules attīstītajās valstīs.

Interesanti, ka respondentus nepārliecina arī aptaujas anketā ietvertā papildinformācija par IZM organizēto aprobācijas programmu apgūt mācību vielu rotaļu veidā, piedaloties 387 bērniem, kā rezultātā bērni apguvuši 92,5% no mācību programmā ietvertajām zināšanām un 80% no iekļautajām prasmēm, uz ko 80% aptaujāto atbildēja, ka tas viņu viedokli nemaina un joprojām neatbalsta skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma.

Atbildot uz jautājumu par IZM priekšlikuma pamatojumu, respondenti to galvenokārt skaidroja ar ministrijas un politiķu vēlmi ātrāk jauniešus (skolas beidzējus) integrēt darba tirgū, ko atzīmēja 41% aptaujāto, tāpat, kā skaidrojumi tika minēta nepieciešamība samazināt bērnu skaitu pirmsskolās (35%), bērnudārzu uzturēšanas izdevumu optimizēšana (21%), bet 12% vecāku uzskata, ka šāds ierosinājums ir klaja IZM darbības imitācija, lai parādītu sabiedrībai, ka ministrija kaut ko vispār dara.

Pētījums atklāj, ka 80% aptaujāto vecāku uzskata, ka, lai nodrošinātu sešgadnieku apmācības programmas ieviešanu skolā, pašreizējā skolu infrastruktūra būtu speciāli jāpielāgo jaunajam mācību procesam, taču 17% respondentu domā, ka infrastruktūras pielāgošana būtu minimāla.

Gadījumā, ja politiķi šo priekšlikumu virzīs uz apstiprināšanu Saeimā – 30% respondentu ir gatavi pret šo ierosinājumu publiski protestēt, piemēram, piedaloties kopējā demonstrācijā, 54% aptaujāto protesta akciju drīzāk atbalstītu „morāli”, paliekot mājās, bet 16% protesta akciju neatbalsta.

Avots: nra.lv
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2022 Visas tiesības paturētas