Finanšu ministrs iesaka veikt izmaiņas 2012.gada valsts budžeta sagatavošanas grafikāFinanšu ministrijā sagatavots lūgums valdībai saistībā ar referendumu un ārkārtas vēlēšanām mainīt 2012.gada valsts budžeta izstrādes grafiku.

Līdzšinējais 2012.gada budžeta sagatavošanas grafiks paredz, ka 16. augustā Ministru kabinets apstiprina vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju un fiskālās politikas ietvaru, tiek uzsāktas diskusijas par fiskālās konsolidācijas pasākumiem, 23. augustā Ministru kabinets pieņem gala lēmumu par fiskālās konsolidācijas apjomiem un pasākumiem, 29 .septembrī Ministru kabinets apstiprina 2012. gada valsts budžeta projektu, un 30. septembrī 2012. gada valsts budžeta projekts tiek iesniegts Saeimā.

Tā kā tautas nobalsošanas rezultātā tiek atlaista esošā Saeima, tad jaunievēlētā Saeima sanāk orientējoši 2011.gada oktobrī un jaunā valdība - 2011.gada oktobra beigās. Nākamajai Saeimai var nebūt saistoši iepriekšējās Saeimas pieņemtie lēmumi attiecībā uz valsts budžeta projektu 2012.gadam, tādēļ nebūtu lietderīgi to lūgt apstiprināt vēl esošajai Saeimai.

Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta trešā daļa nosaka, ka Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību. A.Vilks uzskata, ka minētā likuma norma pēc būtības ir piemērojama arī ārkārtas Saeimas vēlēšanu gadā.

Finanšu ministrs Andris Vilks: „Ārkārtas vēlēšanas nav vienīgais iemesls šāda lūguma pamatošanai, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas ne vien politisko situāciju valstī, arī no makroekonomikas prognožu sastādīšanas viedokļa optimālāks variants būtu izstrādāt budžetu 2011.gada rudenī.”

„Pirmā ceturkšņa IKP rezultāti, kaut arī atbilst mūsu pašreizējām prognozēm, bija salīdzinoši vājāki nekā bijām cerējuši. Tādējādi būtiskas makroekonomisko prognožu korekcijas 2011. gadam šobrīd nav iespējamas. Papildus tam, 1.ceturkšņa rezultāti liedz mums šobrīd pārskatīt arī 2012. gada prognozes, kuras budžeta sagatavošanai ir ievērojami būtiskākas nekā korekcija 2011. gada prognozēs. Veidojot budžetu, būtu vēlams sagaidīt 2. ceturkšņa rezultātus, kas ļautu koriģēt prognozes ne tikai šim gadam, bet, iespējams, arī pārskatīt 2012. gada ekonomikas izaugsmes prognozes. Arī Starptautiskais Valūtas Fonds un Eiropas Komisija iebilst pret makroekonomiskā scenārija aktualizēšanu, pamatojoties tikai uz 1. ceturkšņa datiem. Uzskatu, ka būtu nepieciešams pieņemt lēmumu šobrīd neveikt makroekonomiskā scenārija aktualizēšanu,” atzīmē ministrs.

Finanšu ministrijas priekšlikums paredz, ka 2012.gada budžets tiek pieņemts līdz 2011.gada beigām (līdzīgi kā 2010.gada beigās tika pieņemts 2011.gada budžets).

Avots: nra.lv

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas