Izglītības komisija atbalsta likuma grozījumus, lai nodrošinātu vardarbības izskaušanu un nepieļaujamību izglītības iestādēsLai nodrošinātu emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu un nepieļaujamību izglītības iestādēs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Izglītības likumā.

Atbalstītās likuma izmaiņas paredz, ka Ministru kabinetam līdz 2023.gada līdz 31.decembrim jāizstrādā un jāiesniedz Saeimā likumprojekts ar nepieciešamajiem grozījumiem attiecībā uz vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādēs, kā arī iekļaujošas izglītības īstenošanu.

Likuma grozījumi arī paredz, ka gadījumā, ja pret pedagogu vērsta vardarbība, pedagogam paredzētas tiesības saņemt atbalstu no izglītības iestādes vadītāja, kā arī dibinātāja. Izglītības iestādes vadītājam plānots pienākums izvērtēt saņemto informāciju par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistīto personu, informēt izglītības iestādes dibinātāju un risināt situāciju iestādē. Savukārt dibinātājam, saņemot informāciju no iestādes vadītāja, jānodrošina tās izvērtēšana un, ja nepieciešams, iesniegšana tiesībaizsardzības institūcijām, kā arī jāsniedz atbalsts situācijas risināšanai.

Tāpat plānots noteikt, ka vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par sadarbību ar izglītības iestādi, tās pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī par savlaicīgas informācijas sniegšanu par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītās personas. Grozījumi likumā arī paredz, ka pašvaldībām būs jāsniedz konsultatīva palīdzība bērnu audzināšanā, kā arī jānodrošina atbalsta pasākumi izglītojamajiem un viņu ģimenēm.

Lai grozījumi Izglītības likumā stātos spēkā, tie vēl trešajā lasījumā jāskata Saeimā.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas