LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiemLatvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājot attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

Digitālās kolekcijas:

Elektroniskais katalogs un datubāzes: ej.uz/LNB_katalogs

Nacionālā enciklopēdija: enciklopedija.lv

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: www.digitalabiblioteka.lv

Kartogrāfisko materiālu krātuve: kartes.lndb.lv

Vēsturisko attēlu kolekcija “Zudusī Latvija”: zudusilatvija.lv

Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: audio.lndb.lv

Zinātnisko publikāciju krātuve “Academia”: academia.lndb.lv

Dziesmu svētku krātuve: dziesmusvetkukratuve.lv

Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija”: runa.lnb.lv

Kolekcija “Brāļu draudzes (rokraksti)”: braludraudze.lndb.lv

G. F. Stendera krātuve: stenders.lndb.lv

Latvijas Kultūras kanons: kulturaskanons.lv

Latvijas Ainavu dārgumu krātuve: ainavudargumi.lv

Periodikas portāls: periodika.lv (tiek risināts autortiesību ierobežojuma paplašinājums)

Grāmatu krātuve: gramatas.lndb.lv (tiek risināts autortiesību ierobežojuma paplašinājums)

Tiešsaistes abonētās ārvalstu datubāzes (EBSO, ScienceDirect, Scopus, Proquest Dissertation and Thesis Online, Bibliorossica, Cambridge Journals Online, Credo Reference, Emerald, Encyclopaedia Britannica Academic Edition, Dawsonera e-grāmatas): ej.uz/LNB_datubazes

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda iesniegums ej.uz/LNB_iesniegums un ieskenētā vai nofotografētā veidā jānosūta uz konsultants@lnb.lv

LNB lasītāju reģistrācija attālināti: lasitajs.lnb.lv (lasītāja karti varēs saņemt pēc 14. aprīļa, bet ID numurs piekļuvei resursiem tiks nosūtīts uzreiz).

E-pakalpojumi:

“Jautā bibliotekāram!”: ej.uz/LNB_jautajums

Digitalizācija pēc pieprasījuma no LNB krājuma materiāliem: ej.uz/LNB_digitalizacija

Lekciju, konferenču, diskusiju, lasījumu ieraksti:

LNB Youtube: ej.uz/LNB_YT

LNB SoundCloud: ej.uz/LNB_SC

Aktualitātes:

LNB mājaslapa

LNB Facebook

LNB Twitter

LNB Instagram

Līdz 14. aprīlim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 LNB Uzziņu un informācijas centrs sniegs attālinātas konsultācijas par piekļuvi digitālajiem resursiem (tālr. 67806113, e-pasts: konsultants@lnb.lv).

Klientu apkalpošanas centrs pieņems zvanus un vēstules darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00: (tālr. 67806135, 25627640, 67806137, e-pasts: klientucentrs@lnb.lv).

Personālā abonementa un SBA pieteikumi tiks izskatīti.

Laikā līdz 14. aprīlim LNB paredzētie publiskie pasākumi nenotiks un LNB apmeklētājiem būs slēgta.

Lielākā daļa Latvijas publisko bibliotēku līdz 14. aprīlim būs slēgtas (šo informāciju iespējams precizēt konkrētās bibliotēkas vai pašvaldības mājaslapā).

Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas