Par LNB Atbalsta biedrības mecenātes ziedojumu jau trešo gadu iegādātas vērtīgas grāmatas Nacionālajai bibliotēkai

Pateicoties LNB Atbalsta biedrības mecenātes ziedojumam, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) jau trešo gadu iegādājusies vērtīgas grāmatas un enciklopēdijas par aktuālām tēmām. Katru gadu iepirktas grāmatas par 20 000 latu, trīs gadu laikā bibliotēkas krājums papildināts ar 736 izdevumiem.


Mecenāte savu vārdu neatklāj. Zināms vien tas, ka tā ir ārvalstīs dzīvojoša latviete, kurai rūp latviešu jauniešu izglītība un Nacionālās bibliotēkas saturs.


LNB direktors Andris Vilks: „Mecenātes ziedojums ir pirmais tik liela apjoma privātpersonas ziedojums LNB krājumam, īsts mecenātisma piemērs. Tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs atbalsts šajos trīs gados, kad pašas bibliotēkas iespējas iegādāties kvalitatīvu nozaru literatūru ir ievērojami samazinājušās.”


LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde: „Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai ir vēl kāda priecīga ziņa: mecenāte, kura pirms trīs gadiem ziedoja 60 000 latus Nacionālās bibliotēkas krājumam, nolēmusi turpināt palīdzēt bibliotēkai pilnveidot tās krājumu. Nododu Jums mecenātes 25 000 latu ziedojumu, lai grāmatu un vērtīgo izdevumu iepirkumus bibliotēka varētu turpināt arī šajā gadā. Sakām lielu paldies mecenātei, par ziedojumu, kurš palīdz Nacionālajai bibliotēkai kļūt vēl bagātākai un tās lasītajiem piekļūt kvalitatīvai, vērtīgai un aktuālai informācijai”.


Šogad, iepērkot vairāk kā 300 grāmatas, īpaša uzmanība pievērsta 20. gs. vēsturei, izglītībai un pedagoģijai. Iegādātas pēdējo gadu publikācijas Rietumeiropā un ASV par Austrumeiropas un padomju perioda vēsturi, sadzīvi, kultūru, kā arī atzītu teorētiķu un praktiķu jaunākās grāmatas par inovatīvām pieejām mācību procesā.


Līdzīgi kā iepriekšējos gados, bibliotēkas krājumu papildinās arī grāmatas par Latvijā un pasaulē ļoti aktuālu tematiku: vides problēmām, enerģētiku, ekoloģisko būvniecību un dizainu, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, inovācijām, valsts lomu ekonomikā. Iegādātas 50 grāmatas ar Latvijas zinātnieku publikācijām, pētījumiem, kuros iekļauts arī materiāls par Baltijas valstīm un Latviju.


Virkne vērtīgu izdevumu papildinājuši arī citas LNB nozaru kolekcijas: juridiskās un tiesību zinātnes, bibliotēkzinātne, politika un socioloģija, valodniecība, filozofija, starpnozaru tematika.


Starp nozīmīgākajiem jaunieguvumiem ir vairākas enciklopēdijas: par mārketingu, vides veselību un reliģiju.


Mecenātes ziedojumus ļāvis LNB iegadāties arī divus kultūrvēsturiski nozīmīgus retumu izdevumus: latgaliešu pirmā dzejnieka un Latgales grāmatu pārrakstītāja Andriva Jūrdža (1845-1925) rokraksta grāmatu un retu 19. gs. sākumā Kurzemes zemnieku pašrocīgi darinātu ādas iesējumu ar misiņa apkalumiem „Dziesmu un lūgšanu grāmata …”.


Ar mecenāta dāvinājumu ikvienam interesentam būs iespējams iepazīties izstādē „Zināšanām un ilgtspējīgai attīstībai : Mecenāta dāvinājums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (III)”.


Izstāde būs atvērta no 8. februāra līdz 6. martam Jaunākās literatūras lasītavā-izstādē K.Barona 14.

Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas