Pedvālē Jāņu naktī tapis mākslas objekts “Purifikācija”


Pedvāles Jāņuguns šogad laikmetīgā formā apvienoja sevī japānisko domāšanu ar baltu tautu un Amerikas indiāņu tradīciju, caur kustību, skaņu, uguni un ūdeni izdzīvojot auglības rituālu, kas ir saulgriežu nakts būtība.


Līgo vakarā Pedvālē, rietot saulei, sākās rituāliem veltīta laikmetīga uguns, skaņas un kustību izrāde „Atdzimšana”, kas ir japāņu izcelsmes amerikāņu tēlnieka Tomasa Matsudas un buto mākslinieces Simonas Orinskas kopdarbs.


Kopā ar Tomasu Matsudu un Simonu Orinsku tajā piedalīsies multimāksliniece Skaidra Jančaite no Lietuvas un skaņu mākslinieks Artis Gulbis, kā arī Buto studijas audzēkņi. Izrādē „Atdzimšana” mākslinieki interpretēja saulgriežu rituālus, tēlos un zīmēs atklāja cilvēka un dabas attiecību mistēriju.


Simonas orinskas Buto studijas veidotā performance „Zīme” izrādes laikā Tomasa Matsudas mākslas objektā ietvertajam vēstījumam tika piešķirs procesuāls raksturs. Atbilstoši Jāņu tradīcijām, nozīmīga loma performancē atvēlēta ugunij. Tika dedzināti vertikālie koka stabi mākslas objektā un virs akmeņu apļa uzkrautais zaru vainags. Akmeņiem sakarstot, akmeņu aplis tiks apliets ar ūdeni, veidojot dūmus un garaiņus, kuri, paceļoties gaisā, nesīs centrālo tēlu simboliski izteiktos vēstījumu Lielajam Garam.


Buto studijas performance „Zīme”, kura īstenosies Tomasa Matsudas objektā „Purifikācija”, interpretē dažādu kultūru kodus un arhaiskos pirmsākumus laikmetīgā mākslas valodā, stāstot par radīšanas un attīrīšanās rituālu, cilvēka apziņas pārveides ceļu. Performance balstās japāņu un indiāņu mītos, baltu rakstu zīmēs un personificētā, kustībās un skaņās izdzīvotā auglības rituālā, kas ir saulgriežu nakts būtība. Performance pauž spriedzi un katarsi un ir kā simbolisks akts, kas, līdzīgi kā senie rituāli, attīra dvēseli. Kopīgo sakņu apzināšana liek būt stiprākiem un iemiesotiem pašiem savā Zemē, kultūrā un tautā.


Performances „Zīme” dalībnieki rituāli izdzīvoja piecus elementus – gaisu, zemi, uguni, ūdeni un telpu –, lai, apvienojot pretstatus, rastos jauns sākums.


Šobrīd Pedvāles parkā apskatāms Tomasa Matsudas vides mākslas objekts „Purifikācija”, kā vizuālā zīme Jāņu naktī notikušajai performancei.


Tomasa Matsudas darbos japāniskā domāšana savienojas ar Amerikas indiāņu tradīcijām, un laikmetīgā formā tiek interpretēti seno kultūru rituāli.
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas