Piecas Latvijas augstskolas saņem prestižas Eiropas atzinības zīmesEiropas Komisija (EK) Latvijas Lauksaimniecības Universitātei, Daugavpils Universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Banku augstskolai un Transporta un sakaru institūtam piešķir prestižās Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas un Diploma pielikuma atzinības zīmes.

„No 2011. līdz 2013.gadam vēl piecas Latvijas augstskolas saviem absolventiem varēs izsniegt Diploma pielikumu, kas saņēmis Eiropas Komisijas atzinības zīmi. Izdodot šādu pielikumu, augstskolas demonstrē izcilu pieeju informācijas sniegšanā par absolventa sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikuma saņemšana ir īpaši svarīga apstākļos, kad Eiropā notiek plaša strādājošo un studējošo mobilitāte,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pētījumu un augstākās izglītības nodaļas vadītāja Evita Kirilova.

Latvijā uz šo atzinības zīmi var pretendēt augstskolas, kuras īsteno Erasmus mobilitātes programmas un savā darbībā veiksmīgi  piemēro Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS - European Credit Transfer system) vai Diploma pielikuma (DS - Diploma supplement) izdošanu.

ECTS/DS atzinības zīmju pieteikumus 1.kārtā vērtē neatkarīgi eksperti, bet lēmumu par atzinības zīmju piešķiršanu pieņem EK. 2007.-2010.gadā atzinības zīmes ir ieguvušas trīs augstskolas – Vidzemes augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes augstskola.

Erasmus mobilitātes ir daļa no Erasmus programmas, kas veicina mobilitāti un sadarbību augstākajā izglītībā. Programmu Latvijā administrē VIAA. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv.


 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2022 Visas tiesības paturētas