Pirmo reizi Latvijas vēsturē izsludināta Sēlijas kultūras programmaPartnerība “Kaimiņi” izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2023”. Šāda programma Sēlijas vēsturiskās zemes robežās atklāta pirmo reizi.

Līdz šim reģionu kultūras projekti no Sēlijas tika iesniegti Latgales un Zemgales kultūras programmā, atbilstoši plānošanas reģionu robežām. Lai īstenotu dzīvē Latviešu vēsturisko zemju likumā ietvertās normas, kuru mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kopš 2023. gada reģionu kultūras programmas darbosies vēsturisko zemju robežās.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums ir 91 000 €, paredzot atbalstīt apmēram 35 dažāda mēroga kultūras projektus.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

paaugstināt Sēlijas iedzīvotāju piederības izjūtu savai vēsturiskajai zemei, atbalstot projektus, kas paredz visu vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas;
uzlabot Sēlijas kultūrvēsturiskās izpētes līmeni, atbalstot pētniecības, kultūras mantojuma dokumentēšanas projektus;
veicināt Sēlijas iedzīvotāju piederības izjūtu savai vēsturiskajai zemei, atbalstot kopienu līmeņa iniciatīvas, kas atklāj mazo apdzīvoto vietu identitāti un tradīcijas, kā arī rada jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, veicinot tūrismu;
veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību Sēlijas vēsturiskajā zemē, atbalstot projektus, kas paredz profesionālās kultūras pieejamību teritorijā;
sekmēt tradīciju pārmantojamību un jaunrades formu daudzveidību, atbalstot projektus, kas paredz bērnu un jauniešu iesaisti;
palielināt sabiedrības informētības līmeni par Sēlijas vēsturiskās zemes kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu kultūrvidi, atbalstot projektus, kas nodrošina plašu informācijas pieejamību un publicitāti.
Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Sēlijas vēsturiskās zemes robežās, kādas tās noteiktas “Latviešu vēsturisko zemju likuma” 1. pielikuma 5. punktā. Projektu ieviešanas laiks ir no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta uz e-pasta adresi kultura@selija.com, līdz 2023. gada 2. maijam, plkst. 23.59. Projektu pieteikumi papīra formā pa pastu jānosūta ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 28. aprīlī uz adresi Sēlijas ielā 25, 305. kabinetā, Daugavpilī, LV-5401.

Projektu iesniedzējiem norisināsies informatīvi semināri, kuru laikā varēs noskaidrot atbildes uz vaicājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies:

18. aprīlī pulksten 11.00 Červonkas pilī, Vecsalienas pagastā
20. aprīlī pulksten 10.00 Sunākstes Saieta namā, Sunākstes pagastā
22. aprīlī pulksten 12.00 Gricgales Medņu krogā, Pilskalnes pagastā
25. aprīlī pulksten 11.00 Jēkabpils Pilsētas bibliotēkā, Jēkabpilī
26. aprīlī pulksten 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas