Skolām ļauj rīkot iestājpārbaudījumus nākamajam mācību gadamLai nodrošinātu iespēju skolām šogad, tāpat kā iepriekš, rīkot iestājpārbaudījumus, Saeima ceturtdien, 20.aprīlī, pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Vispārējās izglītības likumā.

Grozījumi paredz, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā 2023./2024. mācību gadam, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas īstenot pasākumus, lai padziļināti izvērtētu izglītojamā zināšanas un prasmes mācību priekšmetos, kuros izglītojamie kārtojuši centralizētos eksāmenus.

Līdz šim bija noteikts, ka mācību priekšmetos, kuros skolēni kārto centralizētos eksāmenus, nevarēs tikt rīkoti iestājpārbaudījumi.

No šī mācību gada pirmo reizi valsts pārbaudes darbi latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā pamatizglītībā tiek organizēti centralizēti. Kā iepriekš par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē klāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, šī gada centralizēto valsts pārbaudes darbu rezultāti ļaus iegūt pilnīgāku ainu, pēc kuras spriest par efektīvāko uzņemšanas kārtību vidējās pakāpes izglītības programmā.

Tāpat pieņemtie grozījumi precizē normas par dokumentiem, kurus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem izglītojamie par vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, kā arī gadījumiem, kuros izglītojamajiem izsniedzama liecība.

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas