Latvijas Studentu apvienība iestājas pret RPIVA likvidācijuLatvijas Studentu apvienība (LSA) neatbalsta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) likvidāciju un pievienošanu Latvijas Universitātei (LU). LSA lēmums ir kārtējais apliecinājums tam, ka akadēmijas likvidācija ir nepārdomāts un sasteigts solis, kurš apdraud studentu tiesības iegūt kvalitatīvu izglītību.

Piektdien, 3. februārī, notikušajā domes sēdē no 28 klāt esošiem LSA domes pārstāvjiem 21 balsoja pret RPIVA likvidēšanu.

Latvijas Studentu apvienība negatīvi vērtē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, uzsverot, ka līdz šim nav noticis demokrātisks dialogs, kura ietvaros notiktu savstarpēji saskaņotas, plānveidīgas, finansiāli un sociāli izvērtētas diskusijas kopā ar ieinteresētajām pusēm par augstskolu tīkla sakārtošanu un kādu augstskolu reorganizācijas jautājumiem.

Kā norāda LSA prezidente Maira Belova, LSA nav varējusi atbalstīt dokumentus tādā redakcijā, kādā tie esot iesniegti, jo tajos ir virkne nepilnību. “Reformas augstākajā izglītībā jāveic izanalizēti un saplānoti ilgtermiņā kopā nozares pārstāvjiem, tai skaitā arī LSA. Nav pieļaujams, ka bez stratēģiskām diskusijām un pamatojumiem tiek pieņemti kādi lēmumi, kas skar augstskolas. Valdības lēmumiem jākalpo kā rīkam, kas palīdz sakārtot augstākās izglītības telpu un ceļ izglītības kvalitāti, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot politiskās varas gūšanā un stiprināšanā Latvijas augstākās izglītības telpā. Dzīvojot demokrātiskā valstī, nepieciešams demokrātiskas vērtības nodrošināt visos procesos — gan izstrādājot un pieņemot lēmumus, gan pēc tam tos realizējot. Diemžēl, jautājumu par RPIVA iespējamo likteni IZM sākumā paši pieņēma un pēc tam tikai ar šo faktu iepazīstināja akadēmijas pārstāvjus un studentus,” tā jau iepriekš situāciju komentēja Belova.

Sēdē Belova atkārtoti norādīja uz to, ka LSA nav pieņemams process, kā notikusi RPIVA likvidācijas sagatavošana un norādīja, studentiem ir virkne bažas par savu nākotni un ir daudz neatbildētu jautājumu par RPIVA studiju programmu pielīdzināšanu u.c.

LSA uzsver, ka RPIVA reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst ciest studenti. Lai arī kāds būtu lēmums šajā jautājumā, studentiem ir jādod iespēja pabeigt studijas tieši tajā studiju programmā, kurā viņi studijas ir uzsākuši, un pēc tam turpināt darbu izvēlētajās profesijās.

LSA līdz nākamajai nedēļai sagatavos attiecīgu atzinumu, kas līdz ar citu institūciju atzinumiem tiks pievienots MK rīkojuma projektam.

Tikmēr RPIVA studenti un mācībspēki pauž gandarījumu par LSA lēmumu, jo tas nozīmē, ka cīņa par akadēmijas nākotni turpinās. Studenti ir pateicīgi, ka viņu viedoklī beidzot kāds ir ieklausījies un viņu šaubas par to, ka RPIVA reorganizācija ir sasteigta, ir ņemtas vērā.

LSA lēmums ir vēl viens apliecinājums tam, ka IZM iecerētie reformas iemesli nav vērsti uz centieniem paaugstināt izglītības kvalitāti. Turklāt, ņemot vērā to, ka RPIVA ir sevi pierādījusi kā daudzveidīgu un kvalitatīvu augstskolu, kuras izglītībai ir augsta vērtība, iemeslu akadēmijas likvidācijai nav.

Kamēr IZM turpina ignorēt RPIVA sasniegumus un aicinājumus nelikvidēt akadēmiju, LSA ir pierādījusi, ka viņiem rūp izglītības nākotne un studentu sauciens pēc taisnīguma beidzot ir sasniedzis dzirdīgas ausis. Cerams, ka LSA atbalsts kalpos kā atspēriena punkts jaunai cīņai par RPIVA nākotni.

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2020 Visas tiesības paturētas