Aktualizēts Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvsValdība, atbilstoši atbildīgo institūciju un organizāciju pārstāvju deleģējumiem, 14. janvāra sēdē lēma aktualizēt Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvu.

Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvā turpmāk strādās arī L.Anteina – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā, M.Feizaka – Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupas vecākā referente, M.Hanka – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas juriste, A.Placāne – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības arodbiedrību darba koordinētāja un E.Trautmane – Rīgas domes izpilddirektora p.i.

Izmaiņas Rīcības komitejas sastāvā veiktas, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Rīgas pilsētas pašvaldības deleģējumiem jauna pārstāvja dalībai Rīcības komitejā un izmaiņām Valsts prezidenta kancelejas padomju sastāvā.

Latvijas valsts simtgades rīcības komiteja izveidota 2015.gadā, lai nodrošinātu savlaicīgu un saskaņotu Latvijas simtgades pasākuma programmas organizēšanu, programmas veidošanā iesaistītu plašu sabiedrību un nevalstisko partnerus. Rīcības komiteja koordinē norišu programmas sagatavošanas gaitu, veic uzraudzību un seko līdzi finansējuma izlietojumam. Rīcības komitejā strādā nozaru, dažādu institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas