Iznākusi Rolāna Barta eseja “Teksta bauda”

Apgāds «Mansards» sadarbībā ar LU literatūras, folkloras un mākslas institūtu laidis klajā franču literatūras kritiķa, teorētiķa, semiotiķa un filozofa Rolāna Barta (Roland Barthes) eseju «Teksta bauda» («Le plaisir du texte»), ko no franču valodas tulkojuši Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš, informē apgādā.


Rolāna Barta eseja «Teksta bauda» (1973) latviešu tulkojumā iznāk pirmo reizi un ir ne vien teksta baudīšanas teorijas uzmetums, bet arī iepriekš izvirzīto jēdzienu lasāmie un rakstāmie teksti izvērsums. Šoreiz Barts lasītājiem piedāvā jēdzienus bauda un ekstāze, lai pietuvotos sava laikmeta literatūrai. Aizstāvot franču «jaunā romāna» autorus, Barts atgriežas pie klasiskā 19. gadsimta romāna, lai norādītu uz lasīšanas pieredzes atšķirībām, neaizmirstot par sev tuvajām semioloģijas idejām, kas šajā esejā iezīmē būtisku pagriezienu – Barts no strukturālisma pozīcijām pievēršas jaunāko kolēģu poststrukturālistu atklājumiem. Savā ziņā Barts sevi parāda kā savdabīgu hedonistu, kas izbauda vairāk pašu lasīšanas procesu un tā sniegto ekstāzi. Esejā viņš pats atzīst: «Stāstā es visvairāk izbaudu nevis tā saturu, pat ne struktūru, bet skrambas, ko ieskrāpēju gludajā virsmā, – es aizsteidzos pa priekšu, pārlecu pāri, uzmeklēju, atkal iegremdējos.»


Grāmatas pēcvārdā literatūrzinātniece Anda Baklāne raksta: «Rolāna Barta «Teksta bauda» ir vidū starp teoriju un biogrāfiju, akadēmisku analīzi un asociatīvu refleksiju, vidū starp (post)strukturālisma nostādnēm un pārliecību, ka pašā būtībā ir nepieņemami apstāties pie kādas vienas nostādnes. Šo grāmatu var lasīt gan pavisam bez iepriekšējas sagatavotības, izbaudot Barta dinamisko stilu, krāšņās metaforas un nebanālo, introspektīvo domas virzību, gan zinātniskā aizrautībā inspicēt katru paragrāfu, meklējot, kur tiek iespēlēti jau zināmie motīvi, kur parādās uzskata maiņa, iepriekšējo ideju attīstība un jauni koncepti vai nekonsekvence un nedrošība.»Šis darbs saņēmis atbalstu Francijas Institūta publicēšanas atbalsta programmas ietvaros.Foto: Publicitātes


 


 


 


 

Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas