Kā skolēniem patstāvīgi sagatavoties pārbaudes darbiemAttālinātā mācīšanās visiem skolēniem būs ikdiena vismaz līdz 7. februārim, daļā sabiedrības līdzīgi kā pērn aktualizējot jautājumu par vispārējās izglītības pārbaudījumiem. Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka līdz pārbaudes darbiem vēl ir gana daudz laika, bet jaunajā VISC mājaslapā – plašs materiālu klāsts, kas palīdzēs papildus sagatavoties pārbaudes darbiem arī patstāvīgi.

Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā arī šogad skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu. Īpaši svarīgi tas ir vidusskolēniem, jo par vidējo vispārējo izglītību iegūtais vērtējums un sertifikāti nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citu valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. Taču arī jaunāko klašu audzēkņiem diagnosticējošie darbi ir vajadzīgi vispārējam zināšanu un prasmju novērtējumam.

Daudzi jaunāko klašu audzēkņu vecāki pauduši bažas, ka attālinātā mācīšanās nenodrošinās bērnu zināšanas tādā pašā apmērā, kā mācoties klātienē. Tomēr aicinātu vecākus nesatraukties par diagnosticējošajiem darbiem jaunāko klašu audzēkņiem, diagnosticējošā darba rezultāts neietekmēs ne semestra, ne gala vērtējumu, bet palīdzēs saprast, kuras zināšanas un prasmes skolēnam vēl jānostiprina. Diagnosticējošo darbu norise tiek plānota, vien mainot to norises laiku un darba veikšanas formātu. VISC iepriekšējā mācību gada 3.klases mācību valodas (latviešu valoda un krievu), kā arī 6.klases mācību valodas (latviešu valoda un krievu) diagnosticējošos darbus ir pārveidojis, lai skolēni varētu izmēģināt šo darbu veikšanu arī datorā. Diagnosticējošo darbu paraugus aizpildīšanai datorā (3. un 6. klasei) atradīsiet VISC mājaslapas sadaļā: 2019./2020. mācību gada uzdevumi.

Ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti, par 9. klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā. Ja 9. un 12. klases skolēniem būs iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālās konsultācijas klātienē pēc 7. februāra, tad plānots, ka noslēguma pārbaudījumi, lai iegūtu pamatizglītību, notiks, ja epidemioloģiskā situācijas dēļ klātienes mācību vai konsutlāciju norise nebūs iespējama, tad 9. klases skolēniem būs iespēja veik monitoringa darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā. Ar plānoto noslēguma pārbaudījumu scenārijiem ikviens var iepazīties VISC mājaslapas sadaļā: Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. m. g.

“Līdz šī mācību gada noslēgumam vēl ir pietiekami daudz laika, lai jau šobrīd varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, kas būtiski palīdzēs sagatavoties pārbaudes darbiem,” skaidro Valsts izglītības satura centrā, atgādinot – būt vai nebūt 9. klašu gala pārbaudījumiem, valdība lems februāra sākumā.

Šobrīd plānots, ka eksāmeni par vidējo izglītību notiks pēc 2019./2020. mācību gada parauga:

  • 3 obligātie (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) eksāmeni;

  • svešvalodu eksāmeni notiek nedēļā pirms mācību gada beigām;

  • ja skolēnam nepieciešams, lai iestātos kāda no augstākās izglītības iestādēm, pēc izvēles skolēns kārto citu centralizēto eksāmenu (fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture – 2020.gadā katru eksāmenu kārtoja apmēram 1000 skolēnu, kas ir 70% no iepriekšējo gadu kārtotājiem) vai necentralizēto eksāmenu.


Kā jau zināms, centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2021. gada maiju. Šobrīd plānots, ka svešvalodas eksāmenu norise 12. klasei tiks organizēta laika posmā no 2021. gada 11. maija līdz 2021. gada 14. maijam.

Jau šobrīd ikvienam skolotājam un skolēnam ir iespēja izmantot atbalsta materiālus, lai patstāvīgi gatavotos valsts pārbaudes darbiem. To nodrošina jaunā VISC mājaslapa, kas tapusi valsts pārvaldes Tīmekļvietņu vienotās platformas ietvaros. Mājaslapā publicēti pagājušo gadu uzdevumi, var trenēties un izmēģināt, tāpat – visa informācija par to, kāda ir pārbaudes darbu norise, u. tml. Eksāmenu programmās pieejama visa informācija un detalizētāk nekā citus gadus arī aprakstīti uzdevumi, kas iekļauti eksāmenos. Tāpat VISC eksperti izveidojuši lekciju ciklu videoformātā ar ieteikumiem, kā skolēniem pilnveidot savas zināšanas un prasmes un pilnvērtīgi sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem. Lekcijas pieejamas VISC Youtube kanālā.

“Valsts pārbaudes darbiem jaunajā mājaslapā zem vispārējās izglītības veltīta atsevišķa sadaļa, kur iespējams atrast jaunāko informāciju par pārbaudes darbu norisi un uzdevumiem, kā arī statistiku un metodiskos materiālus skolotājiem. Protams, tiek ņemta vērā epidemioloģiskā situācija valstī, tāpēc plānoti dažādi diagnosticējošo darbu un noslēguma pārbaudījumu norises scenāriji. Tieši tāpēc visa aktuālā informācija atrodama vienkopus,” stāsta Valsts izglītības satura centrā.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas