Latvijas labākā skola – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Katru gadu Neatkarīgā veido Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu Top 100, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus.

Tomēr jāuzsver, ka eksāmenu rezultāti ir tikai viens no vairāk nekā 20 kritērijiem, kas raksturo skolu izglītības kvalitāti un, veidojot topu, ņemts vērā iegūto A, B un C līmeņu skaits attiecībā pret faktiski kārtoto eksāmenu skaitu konkrētajā skolā.

Analizējot vidējos rezultātus atsevišķos centralizēto eksāmenu priekšmetos, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaugušas abiturientu krievu valodas zināšanas. Ja pērn franču valodas eksāmens kārtots ar labākiem rezultātiem, tad šogad to nomainījusi krievu valoda – vidējais uzdevumu izpildes procents ir 70,5.

Vissliktākie rezultāti tāpat kā 2010. un 2009. gadā ir matemātikā. Šogad vidēji eksāmenā izpildīti tikai 35,6% uzdevumu. Zems izpildes procents konstatēts vēsturē un fizikā –attiecīgi 43,8% un 46,5%.

Interesanti, ka, salīdzinot 9. un 12. klases valsts valodas eksāmenu rezultātus, tie krasi atšķiras – pamatskolas absolventi eksāmenu izpildījuši par 64,9%, bet vidusskolēni tikai par 49,6%. Sliktākas zināšanas 12. klašu skolēni šogad uzrādījuši arī vācu valodas eksāmenā; ja pirms gada uzdevumu izpildes procents sasniedza 60 un vairāk procentu, tad šogad tie ir vairs tikai 56%.

Lai iegūtu ģimnāzijas statusu, skolām jāatbilst noteiktiem kritērijiem – skolēnu skaitam 10.–12. klasē republikas pilsētā jābūt ne mazākam kā 180, iepriekšējos divos mācību gados ne mazāk kā 60 procentiem skolēnu mācību sasniegumu novērtējumam centralizētajos eksāmenos jāatbilst A, B, vai C līmenim, kā arī izglītības iestādei jāpiedalās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba pilnveides organizēšanā. Skolas ar ģimnāzijas statusu sabiedrībā novērtētas īpaši atzinīgi, taču skolu tops atklāj, ka šāds pieņēmums var būt maldīgs – ne viena vien ģimnāzija palikusi ārpus simtnieka.

Arī labāko skolu augšgalā mijas gan Rīgas, gan Latvijas novadu vidusskolas un ģimnāzijas. Piemēram, no topa pirmā desmitnieka tikai puse ir ģimnāzijas, bet no Top 100 – 37.

Īpašs mācību darba kvalitātes pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada centralizēto eksāmenu rezultātiem, piedzīvots Viļakas Valsts ģimnāzijā – pērn starp ģimnāzijām tā ierindojās 13. vietā, bet šogad jau pavisam pietuvojusies topa augšgalam, sasniedzot 2. vietu un izkonkurējot pat Āgenskalna, Siguldas un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju.

Ja topu veidotu pēc 2010./2011. gada mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu vērtējumiem lielākajās Latvijas skolās, tas ievērojami atšķirtos, tomēr Rīgas Valsts 1. ģimnāzija joprojām ieņemtu 1. vietu. Tai sekotu Siguldas Valsts ģimnāzija un Rīgas 40. vidusskola. Savukārt, Rīgas Franču licejs ieņemtu 4. vietu, bet Daugavpils Krievu vidusskola–licejs piekto. Rīgas Klasiskā ģimnāzija no 33. vietas paceltos uz augsto septīto, bet Rīgas Zolitūdes ģimnāzija no 29. uz astoto.

Viļakas Valsts ģimnāzija, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ierindojas 2. vietā, bet sava mēroga skolu konkurencē nav atrodama. Rīgas 41., Nautrēnu un Vecumnieku vidusskola veidotu pirmo trijnieku. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, ņemot vērā eksāmenu rezultātus, ieņemtu trešo vietu, taču pēc olimpiāžu un pētniecisko darbu rezultātiem tā būtu tikai 47. Līdzīgi būtu ar Rīgas 49. vidusskolu un Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, kuras 6.un 8. vietu nomainītu pret 61. un 83.

***

Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu Top 100 (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem)

1 99,5% Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2 95,5% Viļakas Valsts ģimnāzija

3 94,9% Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

4 94,7% Daugavpils Krievu vidusskola–licejs

5 93,1% Āgenskalna Valsts ģimnāzija

6 93,1% Rīgas 49. vidusskola

7 92,9% Rīgas 64. vidusskola

8 92,1% Rīgas Centra humanitārā vidusskola

9 91,6% Madonas Valsts ģimnāzija

10 90,3% Rīgas Teikas vidusskola

11 89,2% Rīgas Franču licejs

12 88,9% Daugavpils Valsts ģimnāzija

13 88,8% Rēzeknes 1. vidusskola

14 88,7% Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

15 88,5% Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

16 88,1% Cēsu Valsts ģimnāzija

17 88% Daugavpils 3. vidusskola

18 87,8% Rīgas 40. vidusskola

19 87,5% Valmieras Valsts ģimnāzija

20 87,2% Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija

21 86,8% Gulbenes novada Valsts ģimnāzija

22 86,7% Siguldas Valsts ģimnāzija

23 86% Iļģuciema vidusskola

24 85,8% Rīgas 25. vidusskola

25 84,9% Spoģu vidusskola

26 84,2% Jelgavas Valsts ģimnāzija

27 83,9% Bauskas 1. vidusskola

28 83,9% Rīgas angļu ģimnāzija

29 83,7% Preiļu Valsts ģimnāzija

30 83,6% Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

31 83,5% Olaines 1. vidusskola

32 83,3% Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

33 83,1% Rīgas 34. vidusskola

34 83,1% Rīgas Klasiskā ģimnāzija

35 82,5% Rīgas Hanzas vidusskola

36 81,8% Tukuma Raiņa ģimnāzija

37 81,6% Gulbīša vidusskola

38 81,5% Jēkabpils Valsts ģimnāzija

39 81,1% Salas vidusskola

40 80,9% Aglonas vidusskola

41 80,6% Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola

42 80,3% Ziemeļvalstu ģimnāzija

43 80,2% Pilsrundāles vidusskola

44 80,2% Rīgas Doma kora skola

45 80,1% Ilūkstes 1. vidusskola

46 79,9% Rēzeknes Valsts ģimnāzija

47 79,7% Rīgas 10. vidusskola

48 79,6% Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

49 79,5% Ogres Valsts ģimnāzija

50 79,3% J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija

51 79,3% Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

52 79,2% Ezernieku vidusskola

53 79,2% Talsu Valsts ģimnāzija

54 78,9% Limbažu 3. vidusskola

55 78,8% Jelgavas 5. vidusskola

56 78,4% Ogres 1. vidusskola

57 78,3% Mārupes vidusskola

58 78,3% Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

59 78,2% Jūrmalas Valsts ģimnāzija

60 78,2% Rīgas 84. vidusskola

61 78,1% Natālijas Draudziņas ģimnāzija

62 77,9% Kārsavas vidusskola

63 77,5% Ērgļu vidusskola

64 76,7% Rēzeknes 5. vidusskola

65 76,7% Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

66 76,6% Daugavpils 9. vidusskola

67 76,6% Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

68 76,5% Rīgas lietuviešu vidusskola

69 76,3% Baltinavas vidusskola

70 75,8% Limbažu 1. vidusskola

71 75,8% Cesvaines vidusskola

72 75,7% Nautrēnu vidusskola

73 75,7% Ventspils 1. ģimnāzija

74 75,4% Rīgas 93. vidusskola

75 75,4% Rīgas Juglas vidusskola

76 74,5% Balvu Valsts ģimnāzija

77 74,1% Krāslavas Valsts ģimnāzija

78 74% Aizkraukles novada ģimnāzija

79 73,9% Jumpravas vidusskola

80 73,9% Liepājas 15. vidusskola

81 73,9% Varakļānu vidusskola

82 73,7% Babītes vidusskola

83 73,5% Rīgas 69. vidusskola

84 73,5% Valkas ģimnāzija

85 73,3% Saldus 2. vidusskola

86 73,2% Dobeles Valsts ģimnāzija

87 73,2% Rīgas Kultūru vidusskola

88 73,0% Bebrenes vidusskola

89 72,9% Auces vidusskola

90 72,6% Rīgas 96. vidusskola

91 72,6% Ugāles vidusskola

92 72,5% Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola

93 72,4% Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

94 71,9% Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

95 71,2% Olaines 2. vidusskola

96 71,2% Priekules vidusskola

97 71,1% Druvas vidusskola

98 70,9% Ķekavas vidusskola

99 70,6% Līvbērzes vidusskola

100 70,6% Ventspils 4. vidusskola

70,6% Rīgas 94. vidusskola

70,6% Rīgas igauņu vidusskola

Avots: nra.lv


 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2022 Visas tiesības paturētas