Latvijas mākslinieks pieteicies Ginesa rekordam


Kāds jauns Latvijas mākslinieks pieteicis savu šarža stilā darināto kolāžu pasaules Ginesa rekordam. Bruno Baha foto kolāža, kas sastāv no 58 ar zīmuli zīmētiem portretiem, tapusi divu mēnešugarumā, kuru laikā mākslinieks paspējis piedzīvot gan radošo krīzi, gan arī pārvarēt citus, tehniskākas dabas šķēršļus. Pašlaik viņš gaida oficiālu atbildi no Ginesa rekordu komisijas un cer, ka būs pirmais Latvijas mākslinieks, kas prestižajā rekordu grāmatā ierakstīs savu vārdu.


Ideja par foto kolāžas izveidi kā veltījumu darbiniekiem ienākusi prātā Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas direktorei Ivetai Gudakovskai, kura arī pamudinājusi B.Bahu pieņemt profesionālo izaicinājumu. Foto kolāžā redzamie portreti attēlo visus LU bibliotēkas darbiniekus, kuru skaits darba tapšanas laikā mainījās. Šī iemesla dēļ sākotnēji iecerēto un arī uzzīmēto 62 portretu vietā uz gala kolāžas nonāca tikai 58 bibliotēkas darbinieku attēli. Pirmo reizi darbs tika prezentēts Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros, kur ikviens no tajā attēlotajiem personīgi saņēma savu portretu no paša Bruno Baha rokām.


Mākslinieks ir pārliecināts, ka šarža uzvaras gājiens pasaulē vēl tikai sekos, tāpēc arī pieteicis darbu Ginesa rekordam. Tāpat B.Bahs stāsta, ka meistardarba radīšana nebūt nav bijis viegls process. Laika ziņā darba tapšanu sarežģījis lielais attēlojamo sieviešu skaits, precīzāk, dažādās frizūras. “Nekad vienuviet neesmu redzējis tik daudz dažādu matu sakārtojumu, turklāt arī ļoti sarežģīti ir zīmēt cilvēku pretskatā,” skaidro darba autors.


Radošā krīze, kas iestājusies procesa pusceļā, lika saprast, ka ir vajadzīga atelpa, tāpēc uz nedēļu darbs tika pārtraukts. “Katra diena pavadīta domās, sviedros, mazajās uzvarās un lielā sevis laušanā, lai koprezultāts būtu tāds, kāds tas ir patlaban,” atceras Bahs. Taču nav ļaunuma bez labuma – pateicoties ieguldītajam darbam, mākslinieks ir pilnveidojis savas profesionālās iemaņas. “Tagad spēju daudz ātrāk nolasīt sejas vaibstus un tūlīt, ar pirmo zīmuļa pieskārienu, attēlot tos uz lapas,” priecājas jaunais mākslinieks, kurš pirms kolāžas izveidošanas ir uzzīmējis ap 260 portretu gan klasiskajā, gan šarža manierē.


Satīriski vai humoristiski portreti šarža stilā pārspīlēti attēlo portretētās personas personīgās pazīmes, piemēram, izteiktus sejas vaibstus, lielas acis, izteiksmīgas lūpas vai degunu. Parasti šarža stila portretos fonā tiek uzzīmēti elementu attēlojumi, ar mērķi izcelt cilvēka ikdienu, īpašības, šoreiz akcents tika likts tieši uz cilvēku sejām. Jāatzīmē, ka šarža stils neparedz izsmiešanu kā to dara karikatūras, bet gan sejas izteiksmīgāko daļu akcentēšanu.


B.Bahs zīmēšanu ir apguvis pašmācības ceļā, trenējoties nu jau 10 gadus. Kopumā, ar Ginesa rekordam pieteiktās foto kolāžas darbiem, nu jau radīti aptuveni 320 cilvēku zīmējumi. Jaunais mākslinieks aktīvi strādā pie dažādiem projektiem, tai skaitā, darbojas „Iecavas Jauniešu Padomē’ un programmā „Iespējamā Misija”.


Savu mākslas darbu nominācijā „Apjomīgākā portretu kolāža šarža stilā” B.Bahs pieteicis oficiālajā Ginesa rekordu mājas lapā, to pozicionējot kā jaunu un unikālu kategoriju. B.Bahs skaidro: „Ginesa rekordu organizācijas administrācija paredz, ka katram rekordam jābūt pārspējamam. Uzskatu, ka mākslinieki uzzinot par šāda rekorda reģistrāciju, noteikti tieksies to labot, tāpēc rekords tiks pārspēts. Šoreiz man bija svarīgi izmantot mākslas virzienā neaizpildīto nišu, pozicionējot sevi kā kolāžas radītāju.”


Oficiāli ziņots, ka atbilde Ginesa rekorda pieteikumam tiek sniegta 4 līdz 6 nedēļu laikā, un pieteikuma apstiprinājuma gadījumā rekorda reģistrācijai ir jāiesūta multimediāli pierādījumi, arī neatkarīgu liecinieku paraksti. Rekordu grāmatai tiek pieteikti kā cilvēku sasniegumi, tā arī unikālas dabas parādības. Tās pirmsākumi meklējami 20.gs 50.gados, un tā ir viena no vispirktākajām grāmatām pasaulē. Būt iekļautam rekordu reģistrā būtu liels gods pašam kolāžas autoram, tomēr tā ir arī rekordista pārstāvētās valsts atpazīstamības veicināšana starptautiskā mērogā.

Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas