Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā apskatāma izstāde “Ar zelta stīgām”No 11. augusta līdz 10. oktobrim Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā būs apskatāma izstāde „Ar zelta stīgām. Jānis Rainis, žurnāls „Jaunais cīrulītis” un latviešu mākslinieki”.

Latvijas preses izdevumi nodrošina ne mazums pārsteigumu, kas bagātina priekšstatu ne vien par latviešu kultūras vēsturi kopumā, bet arī par atsevišķām, iepriekš maz apzinātām epizodēm izcilu rakstnieku un mākslinieku radošajās biogrāfijās. Pie tādām būtu pieskaitāma ievērojamā dzejnieka Jāņa Raiņa (1865–1929) darbība bērnu žurnālā „Jaunais cīrulītis”.

Uzaicinot Jāni Raini šajā amatā, Latvijas bērnu draugu biedrība, kas uzņēmās žurnāla izdošanu 1926. gada vidū, vēlējās uzlabot gan izdevuma literāro saturu, gan tā māksliniecisko kvalitāti, rūpējoties par „audzinošo vērtību” un jauniem ierosinājumiem bērnu jaunradei. Rainis bija žurnāla atbildīgais redaktors sākot ar 1926. gada 6. numuru līdz 1927. gada 10. numuram. Redakcijas kolēģijā darbojās rakstnieks Kārlis Dziļleja, mākslinieks Sigismunds Vidbergs, skolotāja Marta Bīlmane, žurnālists un teātra darbinieks Hermanis Kaupiņš.

Lai arī dzejnieka darbība izdevumā bija īslaicīga, tā pozitīvi iespaidoja žurnāla tēlu un saturu. Dzejas sadaļā tika ievietoti Jāņa Raiņa dzejoļi un poēma „Septiņi malēnieši” ar Sigismunda Vidberga zīmējumiem, Kārļa Dziļlejas, Herberta Dorbes, Kārļa Skalbes u.c. autoru daiļdarbi. Bērnu žurnāls publicēja pasaules klasiķu darbus – Ļeva Tolstoja stāstus, Šekspīra, Lafontēna dzejas. Šajā laikā izdevumam vāku noformējumus un krāsainās atvēruma ilustrācijas darināja pazīstamie Latvijas mākslinieki – Aleksandra Beļcova, Uga Skulme, Oto Skulme, Ansis Cīrulis, Indriķis Zeberiņš, Niklāvs Strunke, kuram ar žurnālu vēlāk izveidojās īpaši auglīga un ilgstoša sadarbība. Vairāk nekā iepriekš tika publicēti bērnu un jauniešu literārie sacerējumi un zīmējumi. Praktiskus padomus bērniem rotaļlietu izgatavošanā sniedza Antonija Āre tematiskajā sadaļā „Darbs-rotaļa”. Aprakstus papildināja Antonijas Āres meitas – Zinas Āres zīmējumi, kurai Jānis Rainis uzticēja arī savas dzejas izlases „Divpadsmit mēneši” māksliniecisko noformējumu.

Sniedzot ieskatu žurnāla „Jaunais cīrulītis” attīstībā Jāņa Raiņa kā atbildīgā redaktora darbības laikā, izstāde Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā veidota kā neliels veltījums izcilā latviešu dzejnieka 150. jubilejai. Izstādes nosaukumā izmantotas dzejas rindas no Raiņa dzejoļa „Ko pauda cīrulītis”, kas tika publicēts žurnāla 1926. gada 6. numurā, autoram uzsākot darbu šajā izdevumā. Ekspozīcijā apmeklētāji varēs ieraudzīt ievērojamo mākslinieku – Anša Cīruļa, Indriķa Zeberiņa, Niklāva Strunkes, Ugas Skulmes, Oto Skulmes, Sigismunda Vidberga, Aleksandras Beļcovas u.c. autoru ilustrācijas, kuras savulaik veicināja bērnu žurnāla vizuālās valodas pilnveidošanu.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas