"VK" tag

Valsts kontrole izglītības iestādes aicina līdzdarboties revīzijā par pieaugušo izglītību

Valsts kontrole pieaugušo izglītības revīzijā veic aptauju par izglītības iestāžu iesaisti pieaugušo mācību nodrošināšanā. Izglītības iestāžu sniegtais viedoklis ir būtisks, lai revīzijas rezultātā varētu sniegt ieteikumus sistēmas pilnveidei, t.sk. ieteikumus, lai mazinātu administratīvo…

Revīzijā konstatētais ataino ieilgušas un nerisinātas problēmas Latvijas Jūras akadēmijā un tās Jūrskolā

Valsts kontrole (VK) pirms četriem gadiem pabeidza revīziju augstākās izglītības jomā, taču revīzijā sniegtos ieteikumus augstākās izglītības politikas sakārtošanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ieviesusi tikai daļēji. Tikko noslēgtais revīzijas ziņojums par Latvijas…

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas