Valsts kontrole izglītības iestādes aicina līdzdarboties revīzijā par pieaugušo izglītībuValsts kontrole pieaugušo izglītības revīzijā veic aptauju par izglītības iestāžu iesaisti pieaugušo mācību nodrošināšanā. Izglītības iestāžu sniegtais viedoklis ir būtisks, lai revīzijas rezultātā varētu sniegt ieteikumus sistēmas pilnveidei, t.sk. ieteikumus, lai mazinātu administratīvo slogu un padarītu sistēmu ērtu un pievilcīgu arī izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes ir nozīmīgs “spēlētājs” pieaugušo mācībās, kas tiek organizētas dažādu projektu ietvaros. No vienas puses, izglītības iestāžu veidotā mācību satura kvalitāte ir priekšnoteikums tam, vai tiks sasniegts mācību mērķis – veicināt mācību dalībnieku konkurētspēju darba tirgū. No otras puses, pieaugušo izglītībā jābūt priekšnosacījumiem, lai izglītības iestādēm dalības process būtu ērts un efektīvs, pēc iespējas vairāk laika un resursu ieguldot mācību satura kvalitātē, nevis administratīvos jautājumos.

“Valsts kontroles revīzijām nozīme ir tikai tad, ja tajās sniegto ieteikumu rezultātā notiek pārmaiņas, kuras sajūt konkrētās jomas pārstāvji un kas viņiem ir noderīgas. Tādēļ būtiski, ka ieinteresētās puses līdzdarbojas jau revīzijas laikā, gan identificējot būtiskākos problēmjautājumus, gan izsakot savu viedokli,” skaidro Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa.

Valsts kontrole īpaši aicina anketu aizpildīt izglītības iestādes, kuras ir piedalījušās gan Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, gan Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības iestāžu atlasēs.

Izglītības iestādes tiek uzrunātas arī ar tās pārstāvošo nevaldības organizāciju starpniecību. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības padomes priekšsēdētāja Iluta Krūmiņa: “Paldies Valsts kontrolei par tās uzsākto darbu un sadarbības veicināšanu, kas vairo uzticēšanos valsts iestādei un valstij kopumā! Aicinu izglītības iestādes aktīvi piedalīties un paust savu viedokli par sistēmas problēmām, lai kopīgiem spēkiem šīs revīzijas ietvaros panāktu uzlabojumus, tādējādi sistēmai kļūstot ērtākai un saprotamākai.”

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2023 Visas tiesības paturētas