Valdība: pabalsti jāierobežoLai gan parlaments jau pieņēmis grozījumus vairākos likumos, saskaņā ar kuriem vairāku pabalstu apmērs tiks ierobežots līdz pat 2014. gadam, vakar arī valdība, izskatot Labklājības ministrijas (LM) ziņojumu, vēlreiz secināja: valsts pabalstu izmaksas ierobežojumi ir saglabājami.

Ziņojumā uzsvērts: «Pabalsta apmēru vai pabalsta izmaksu ierobežojoša norma ir uzskatāma par samērīgu jeb atbilstošu mērķa sasniegšanai, jo labums, ko iegūs sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām nodarīto kaitējumu, ņemot vērā kopējo situāciju valstī.»

Jau kopš 2009. gada Latvijā ir ierobežoti vairāki no valsts budžeta maksājamie pabalsti – slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku. Pabalstu ierobežošanas būtība ir sekojoša: ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz

11,51 latu dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir 11,51 lats un vēl 50 procenti no summas, kas pārsniedz šo skaitli.

Saskaņā ar valdības lēmumu LM kā atbildīgajai ministrijai regulāri jāziņo par jaunākajiem datiem, un, kā savulaik izteicās LM vadība: ja situācija uzrādīs pozitīvas tendences, tā varētu rosināt valdībai atcelt pabalstu ierobežojumus. Tomēr, kā liecina kārtējais ziņojums, visticamāk, situācija nav uzlabojusies, vismaz ne attiecībā uz sociālo budžetu, kur, neraugoties uz izziņoto krīzes pārvarēšanu, deficīts kļūst arvien draudošāks. Šāda rīcība (pabalstu ierobežošana – aut.) nepieciešama, jo šobrīd Latvijā esošās ekonomiskās krīzes rezultātā samazinās strādājošo skaits un darba ienākumi, uzsvērts ziņojumā. Rezultātā samazinās arī ieņēmumi speciālajā budžetā. Lai attaisnotu pabalstu ierobežošanu, LM izmanto datus par sociālā budžeta situācijas pasliktināšanos.

Lai 2010. gadā segtu sociālā budžeta deficītu 335,8 miljonu latu apmērā, samazinājies līdzekļu atlikums – no 737,8 miljoniem latu pērn janvārī līdz 402 miljoniem latu gada beigās. Naudas atlikums sociālās apdrošināšanas budžetā turpina samazināties arī šogad, un 1. jūnijā tas bija tikai 309,6 miljoni latu. Gan pašreizējās situācijas izvērtējums, gan prognozes turpmākajiem gadiem (plānotais deficīts šogad – 205,5 miljoni latu, 2012. gadā – 167,7 miljoni) skaidri rāda, ka speciālā budžeta uzkrājums strauji samazinās. Situācijas uzlabošanās tuvākajos gados speciālajā budžetā nav gaidāma, uzsver LM eksperti. Jau no nākamā gada tiek prognozēta finanšu līdzekļu aizņemšanās no valsts pamatbudžeta.

Pēc LM datiem, būtiski samazinājies visu pabalstu vidējais apmērs. Tā vidējais slimības pabalsta apmērs 159,09 lati, kas ir par 57,31 latiem mazāks nekā 2009. gadā, kad stājās spēkā ierobežojumi. Savukārt bezdarbnieka pabalsta vidējais apmērs pašlaik ir tikai 100 lati, un šajā laikā tas samazinājies par 51 latu.

***

IEROBEŽOTIE PABALSTI

Ģimenes valsts pabalstu jūnijā saņēma 338 665 cilvēki

Pabalsta izmaksai izlietoti 2,7 miljoni latu

Pabalsta apmērs – 8 lati

Maternitātes pabalstu jūnijā saņēma 1830 cilvēki

Pabalsta izmaksai izlietoti 1,19 miljoni latu

Vidējais pabalsta apmērs – 695,37 lati*

Paternitātes pabalstu jūnijā saņēma 487 cilvēki

Pabalsta izmaksai izlietoti 0,06 miljoni latu

Vidējais pabalsta apmērs – 122,59 lati

Vecāku pabalsts jūnijā izmaksāts 9771 vecākam,

Pabalsta izmaksai izlietoti 3,11 miljoni latu

Vidējais pabalsta apmērs – 323,36 lati

Slimības pabalstu jūnijā saņēma 18 245 cilvēki

Pabalsta izmaksai izlietoti 3,29 miljoni latu

Vidējais pabalsta apmērs – 194,67 lati

Bezdarbnieka pabalstu jūnijā saņēma 34 305 cilvēki

Pabalsta izmaksai izlietoti 3,48 miljoni latu

Vidējais pabalsta apmērs – 165,67 lati

* Pabalstu izmaksā divus mēnešus pirms un divus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, tāpēc tā apmērs saņemšanas reizē ir lielāks

Avots: nra.lv
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas