Atjaunos četrus Latvijas kultūras mantojuma objektus

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma ietvaros būs iespēja atjaunot Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli, Baltijas šokolādes muzeju, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcu un Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska baznīcu.

Kultūras ministrijas (KM) administrētās ERAF aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un kuri ir sabiedriski nozīmīgi. Atjaunošanas projekti tiks īstenoti ERAF aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" otrās atlases kārtas ietvaros. Pēc kultūras pieminekļu atjaunošanas tiks nodrošināta to plaša pieejamība sabiedrībai, piemēram, plānoti koncerti, izstādes, ekskursijas.

Kopumā KM saņēma 14 projektu iesniegumus ar kopējo projektu finansējumu 5 468 798,77 LVL apmērā. No tiem konkursa rezultātā apstiprināti 4 projektu iesniegumi, kuru finansējums ir 726 378,64 lati. Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais ERAF līdzfinansējums bija 1 321 190,99 lati.

ERAF finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 250 000 LVL un ne mazāk kā 100 000 LVL, ERAF finansējuma intensitātei nepārsniedzot 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze plāno atjaunot Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli, veicot pamatu pastiprināšanu, pagraba grīdas padziļinājuma aizbēršanu līdz sākotnējam līmenim, veikt jumta atjaunošanu un velvju pastiprināšanu, kā arī nodrošināt objekta pieejamību personām ar invaliditāti. Kopējas projekta attiecināmās izmaksas ir 432 884,17 lati.

A/S "Laima" ir paredzējusi atjaunot 1939.gadā projektētās ēkas Rīgā, Miera ielā 22 fasādi, jumtu un iekštelpas, nodrošinot esošā Baltijas šokolādes muzeja turpmāko darbību industriālās vēstures izzināšanai un popularizēšanai. Projektu plānots īstenot līdz 2014.gadam. Tā kopējais budžets ir 531 816,45 lati, no kuriem 55% ir privātais finansējums.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija atjaunos Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcu - baznīcas fasādi, jumta segumu un tās iekštelpas. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 327 429,56 lati, tai skaitā ERAF līdzfinansējums - 163 682,04 lati. Projektu plānots īstenot no 2012.gada 1.ceturkšņa līdz 2013.gada 3.ceturksnim.

Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze plāno Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska baznīcas un zvanu torņa fasādes atjaunošanu, kā arī iekštelpu renovāciju un restaurāciju. Projekta ilgums ir 21 mēnesis. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 267 450,99 lati.

Avots: nra.lv
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas