Brīvdabas izstāde “Mantojuma aizsardzības pamatnostādnes un Turaidas muzejrezervāta ilgtermiņa attīstība” Turaidas muzejrezervātāNo 18. maija līdz 31. maijam Turaidas muzejrezervātā skatāma brīvdabas izstāde “Mantojuma aizsardzības pamatnostādnes un Turaidas muzejrezervāta ilgtermiņa attīstība”.

Starptautiskajā Muzeju dienā īpaši akcentējam dabas un kultūras mantojuma nozīmi ilgtspējīgā attīstībā. Brīvdabas izstādē “Mantojuma aizsardzības pamatnostādnes un Turaidas muzejrezervāta ilgtermiņa attīstība”, kā arī digitālajā programmā “Mantojuma aizsardzība”, kas publicēta muzejrezervāta mājas lapā, var iepazīt daudzos centienus šajā virzienā. Iepriekšējo paaudžu radītais un atstātais kultūras mantojums ir visas cilvēces bagātība. Muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne 2020. gadā izdotajā grāmatā “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā” uzsver: “Protams, pārmaiņas pasaulē ir straujas, neatgriezeniskas, tās ir globālas un sapņot tikai par skaistumu ievziedu smaržu pārņemtajos Gaujas senielejas krastos būtu tālu no realitātes. Jo patīk jau mums katram dzīvot komfortabli, industriju un tehnoloģiju pārņemtajā un ērtajā vidē, un tas jau nav nekas slikts, tomēr, ja dzīvojam izšķērdīgi uz dabas, vides rēķina un iznīcinot iepriekšējo, paaudžu radīto, tautas gudrībā un saprašanā balstīto, mēs nevarēsim nodrošināt ne sev, ne nākotnē kvalitatīvu dzīves telpu. Telpu, kurā pastāv dabas daudzveidība un paaudzēs radītā kultūras mantojuma daudzveidība, ko mūsu paaudzei ir pienākums nodot nākamajām paaudzēm, mūsu bērniem un mazbērniem, jo katra paaudze ir tiešā un ciešā saiknē un sasaistē ar iepriekšējo un nākošo un nodrošina mūsu civilizācijas attīstību.”

Viens no muzeju uzdevumiem ir mantojuma saglabāšana. Turaidas muzejrezervātā ir tapusi digitālā programma “Mantojuma aizsardzība”. Tā sniedz ieskatu par starptautiskiem un vietējā rakstura dokumentiem, kuri sekmē kultūras, dabas, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu gan pasaulē, gan Latvijā un arī Turaidā.

Starptautiskās organizācijas – UNESCO, ICOMOS, ICOM, kā arī Eiropas Padome un Latvijas Republikas Saeima, un Ministru kabinets ir izdevuši vairākus dokumentus, kuru mērķis ir noteikt mantojuma saglabāšanas, popularizēšanas un pieejamības nodrošināšanas pamatnostādnes un pamatprincipus.

Starptautiskie dokumenti un tajos ietvertās rekomendācijas ir saistošas visām valstīm/pusēm, kas tos ir parakstījušas (ratificējušas) un ir atbildīgas par mantojuma saglabāšanu. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas (1990. gada 4. maijs) Saeima ir pieņēmusi vairākus starptautiskus dokumentus, uz kuru ieteikumiem balstās arī Latvijas dabas un kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas