KM rosina īstenot pilotprojektu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pirms visu muzeju atvēršanasVadoties no citu Eiropas valstu labākās prakses, Kultūras ministrija (KM) rosina izstrādāt un īstenot pilotprojektus pakāpeniskai un epidemioloģiski drošai kultūrvietu publiskās darbības atsākšanai, pirmo pilotprojektu īstenojot Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM).

Pilotprojektu mērķis – pēc iepriekš izstrādātām vadlīnijām pārbaudīt epidemioloģiski drošu kultūras pasākumu norises iespējamību gan kultūrvietu apmeklētājiem, gan to darbiniekiem. Pilotprojektu izstrādi un īstenošanu plānots veikt ciešā KM, kultūras norišu, pasākumu rīkotāju un Veselības ministrijas (VM), Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) sadarbībā.

Pirmo pilotprojektu paredzēts īstenot muzeju nozarē – LNMM - vēl pirms visu muzeju darbības atsākšanas, kas plānota kultūras jomā noteikto drošības pasākumu mīkstināšanas nākamajā solī – indikatīvi aprīļa beigās (kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100’000 iedzīvotājiem nepārsniedz 320).

No epidemioloģiskā viedokļa muzeji atzīti par vienu no drošākajām publiskā apmeklējuma vietām, kurās iespējams organizēt vienvirziena apmeklētāju plūsmu un efektīvi ievērot citas epidemioloģiskās drošības prasības. Īpaši to var attiecināt uz LNMM galveno ēku, kur ir liela telpu kvadratūra un kubatūra un iespējams nodrošināt apmeklētāju plūsmu, kas savstarpēji nekrustojas. LNMM galvenajā ēkā, kas atvērta apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas 2016. gadā, darbojas klimatu un ventilāciju regulējoša sistēma, nodrošinot nepārtrauktu gaisa kvalitātes monitoringu.

Pilotprojekta īstenošanai LNMM piedāvātā izstāde ir Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros izveidotais Baltijas valstu kopprojekts “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā.” Izstāde 2018. gadā tika eksponēta Orsē muzejā Parīzē, pēc tam Tallinā KUMU muzejā un Viļņā Lietuvas Nacionālajā galerijā. Rīgā kā pēdējā noslēdzošajā eksponēšanas vietā izstāde tika atvērta 2020. gada 19. novembrī. Tomēr jau 21. decembrī nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību muzeju publiskā darbība tika pārtraukta.

KM un kultūras norišu, pasākumu organizatori sadarbībā ar VM un SPKC ekspertiem strādās pie tā, lai pirmajam muzeju nozarē īstenotajam pilotprojektam sekotu pilotprojekti arī teātra, mūzikas, filmu un skatuves mākslas nozarēs. Katra pilotprojekta epidemioloģiski drošas norises vadlīniju izstrādē un īstenošanā tiks iesaistīti veselības nozares speciālisti no VM un SPKC.

Vadlīnijas, kas ievērojamas piedaloties LNMM pilotprojektā, tiks publicētas muzeja tīmekļvietnē - www.lnmm.lv

Pilotprojekti epidemioloģiski drošu kultūras pasākumu norisei, lai izstrādātu un pārbaudītu praksē priekšnosacījumus drošai un ekonomiski pamatotai kultūras un izklaides nozaru darbības atsākšanai, kā arī pārtrauktu tās dīkstāvi un iespējamu degradāciju, jau īstenoti citviet Eiropā, piemēram, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Spānijā, Vācijā.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas