Latvijas Nacionālā bibliotēka izdod grāmatu “Grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibri”Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) “Retumu pasaules” telpā, 5. stāvā, 2024. gada 11. aprīlī plkst. 17.00 notiks grāmatas “Grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibri” atvēršanas svētki.

Pasākumu vadīs LNB Mākslas un mūzikas centra vadītāja Katrīna Teivāne, un tajā piedalīsies izdevuma priekšvārda autore mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, grafiķis un ekslibrists Andrejs Māris Eizāns, kā arī grāmatas autore LNB Mākslas krājuma eksperte Ingrīda Peldekse.

Vienlaikus LNB apmeklētāji tiek aicināti aplūkot arī krājuma izlasi “Grafiķes Dzidras Ezergailes ekslibri” no LNB Mākslas krājuma. Izlase skatāma Mākslas lasītavā, LNB 4. stāvā līdz šī gada 8. jūnijam.

Ingrīdas Peldekses grāmata veltīta Dzidras Ezergailes (1926–2013) ekslibriem, kas tapuši visa mākslinieces radošā mūža garumā. Grafiķe, kuras radošais rokraksts veidojās 20. gadsimta 60. un 70. gados, iespējams, ir visu laiku ražīgākā latviešu ekslibriste. Viņas darināto grāmatzīmju jeb ex libris skaits mērāms vairākos tūkstošos vienību. Nereti māksliniece integrējusi grāmatas piederības zīmēs savu stājdarbu motīvus un arī grafiku fragmentus, ļāvusies dažādiem mākslinieciskiem eksperimentiem, tādējādi tieši ekslibru pētniecība ir izrādījusies nozīmīga visa viņas radošā mantojuma izzināšanā. Grāmatā ir iekļauts arī Dzidras Ezergailes esejas “Dzīves brīnumi: par ex libri jeb grāmatzīmi” pirmpublicējums. Tajā māksliniece dalās pārdomās par ekslibra funkcijām un nākotni.

Grāmatas dizaina autore ir Tatjana Raičiņeca. Izdevumā reproducēti Dzidras Ezergailes darbi no LNB Mākslas krājuma ekslibru kolekcijas, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā glabātā mākslinieces fonda un privātām kolekcijām.

Izdevums ir tapis Valsts pētījumu programmas projektā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai 2020–2022”/ CARD (Nr.VPP-KM-2020/1-0003). Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts pētījumu programmā “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”(2020–2022). Izdevuma sagatavošanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros.

Foto: Publicitātes

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas