Pagarinoties ārkārtas situācijai, pasākumu norise un kultūrvietu darbība turpināsies epidemioloģiski drošajā režīmāValdība lēmusi līdz 28. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju. Kultūrvietu darbība klātienē, kā arī iespēja organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus turpināsies, ievērojot līdzšinējos epidemioloģiskās drošības nosacījumu. Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē arvien sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Papildus ikviens tiek aicināts gan darba vietā, gan publiskās vietās, kā arī apmeklējot pasākumus vai kultūrvietas, lietot tieši medicīniskās sejas maskas vai FFP2 respiratorus1. Pagaidām šis aicinājums ir ieteikuma formā, taču to plānots noteikt kā obligātu prasību, tiklīdz valstī būs pieejams pietiekošs šo masku un respiratoru daudzums.

Kultūras pasākumos joprojām jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

  • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu – pasākums notiek t.s. “zaļajā” režīmā! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;

  • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (tajā skaitā 4 pieaugušie un 6 bērni) no vienas mājsaimniecības;

  • starp katrām blakus esošajām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
    sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus – tā, ka nevienam no līdzās sēdošajiem neviens nesēž tieši priekšā un aizmugurē. Tādējādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā;

  • apmeklētāji, kuri atrodas dažādos norobežotos sektoros, savstarpēji nesatiekas;
    nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;

  • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;

  • apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām. Rekomendējams izvēlēties tieši medicīnisko sejas masku vai FFP2 respiratoru.


Tāpat kā iepriekš maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos saglabājas līdz 500 personām. Saglabājas arī iespēja nepilngadīgiem bērniem pasākumus apmeklēt kopā ar pieaugušajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Kultūrvietās – muzejos2, bibliotēkās, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs – gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, obligāta prasība uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu. Visām personām, izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus, jāievēro savstarpēja 2 metru distance.

“Zaļajā” režīmā amatiermākslas mēģinājumos joprojām varēs tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no mēģinājumam paredzētās telpas platības. Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25 %, grupas dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar citu personu plūsmām un mēģinājuma laikā jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā. Bērnu amatierkolektīvi kultūras centros darbojas saskaņā ar Valsts izglītības satura centra izstrādātajām vadlīnijām interešu izglītībai. Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus, kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva, tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošana, tāpat kā līdz šim, tiek veikta epidemioloģiski drošā vidē – visiem raidījuma vadītājiem un dalībniekiem jābūt ar sadarbspējīgiem Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Ar mērķi nodrošināt skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju plašsaziņas līdzekļu raidījumu veidošanas laikā sejas masku var nelietot, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki (neieskaitot raidījuma veidošanā iesaistītos plašsaziņas līdzekļu darbiniekus), tiek ievērotas visas normatīvajā regulējumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, starp raidījuma dalībniekiem nodrošināta 2 metru distance un tiek nodrošināta normatīvajam regulējumam atbilstoša gaisa kvalitāte vai veikta regulāra telpu vēdināšana atbilstoši programmas plānojumam.

Tāpat kā citās valstīs vakcinācija un balstvakcinācija pret Covid-19, kā arī drošības pasākumu atbildīga ievērošana turpinās būt Latvijas vienīgā stratēģija Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas