Rīgas Motormuzejs

Lielāko spēkratu kolekciju Baltijas valstīs var apskatīt Rīgas Motormuzejā. Tur apskatāma padomju valdības automašīnu kolekcija, kurai pasaulē nav analoga. Interesants ir kādreizējā PSRS vadoņa Leonīda Brežņeva auto avārijas brīdī ar paša Brežņeva vaska lelli.

Rīgas Motormuzejs dibināts 1989. gada 22. aprīlī pēc Latvijas Antīko automobiļu kluba iniciatīvas. Muzejs vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus kā Latvijas un pasaules industriālā mantojuma un materiālās kultūras sastāvdaļu.

Muzejs ir akreditēts un darbojas LR Satiksmes ministrijas pārziņā.Tas ir IATM – ICOM, Latvijas muzeju asociācijas un Latvijas transporta un izglītības asociācijas biedrs.Tas izvietots speciāli muzeja vajadzībām celtā ēkā, kuras arhitekts ir V. Valgums, un ir iekļauts valsts nozīmes kultūras objektu sarakstā.
Plašu rezonansi sabiedrībā ieguvuši seno spēkratu ralliji, kā nozīmīgākie minami Melngalvju rallijs, ikgadējie seno spēkratu salidojumi "Rīga Retro".
Jebkura darbība ar kādu no muzeja eksponātiem būs pieļaujama tikai ar Kultūras ministrijas attiecīgo institūciju atļauju.
Rīgas Motormuzejs Latvijas un starptautiskā mērogā darbojas kā sabiedrībai plaši pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus, kā arī izglīto interesentus ceļu satiksmes drošības jautājumos.

Rīgas Motormuzejs: www.motormuzejs.lv

Avots: www.latvia.travel
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas