Ukrainas civiliedzīvotājiem būs plašākas iespējas apgūt latviešu valoduValdības sēdē 4. oktobrī atbalstīts Kultūras ministrijas (KM) priekšlikums veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, sniedzot iespēju apgūt latviešu valodu gan A1, gan A2 prasmju līmenī. Atsaucoties pieprasījumam, paredzēts valodas kursus turpmāk nodrošināt arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību.

Veicot pakalpojumu sniedzēju aptauju, ir secināts, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir atšķirīga motivācija mācīties latviešu valodu, tai skaitā motivāciju ietekmē plāni atgriezties Ukrainā vai uzsākt darba gaitas, līdz ar to interese par latviešu valodas apguvi ir mazāka par sākotnēji prognozēto, tādējādi ir iespēja mērķtiecīgāk sniegt latviešu valodas apmācību tiem, kuri pauduši vēlmi apgūt to augstākā līmenī. Civilās aizsardzības Operacionālā vadības centra sanāksmēs izvērtēta un atzīta par nepieciešamu vajadzība paplašināt programmas mērķa grupu, papildus iekļaujot tajā nepilngadīgos Ukrainas civiliedzīvotājus ar iegūtu vidējo izglītību, kā arī paredzēt iespēju nodrošināt latviešu valodas mācības arī A2 prasmju līmenī. Jāatzīmē, ka Ukrainā vidējo izglītību var iegūt jau no 17 gadiem.

Vienlaikus precizēts valsts budžeta programmai „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" nepieciešamā finansējuma apmērs līdz 1 542 039 eiro.

Paredzams, ka latviešu valodu programmas ietvaros varēs apgūt līdz 3 000 personām. Indikatīvi 30% varētu to apgūt A2 prasmes līmeni. Programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). Līdz šim bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri, glābjoties no Krievijas izraisītā kara, patvērušies Latvijā, tika nodrošinātas A1 latviešu valodas prasmes līmenī un bija pieejamas tikai pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

SIF informē, ka īstenojot programmu, projektu konkursa ietvaros ir noslēgts 31 līgums ar organizācijām, kas nodrošina latviešu valodas mācības dažādos Latvijas reģionos, un līdz š.g. 28.septembrim mācības ir uzsākuši 2 500 Ukrainas civiliedzīvotāju. SIF veicis virkni aktivitāšu, lai informācija par Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejamām bezmaksas latviešu valodas mācībām sasniegtu mērķu grupu, tai skaitā ir izvietoti informatīvi materiāli atbalsta centros Ukrainas iedzīvotājiem, veiktas informatīvas aktivitātes sociālajos tīklos, informatīvā atbalsta sniegšanā iesaistītas pašvaldību struktūrvienības, kas sniedz pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācija un nevalstiskās organizācijas, kas iesaistītas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumos.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas