Covid-19 slimnieku kontaktpersonas skolās no šodienas var neievērot karantīnuIzglītības procesā iesaistītie darbinieki un audzēkņi, kļūstot par Covid-19 inficētā kontaktpersonu, no pirmdienas, 14. februāra, drīkst neievērot mājas karantīnu, lai piedalītos mācībās. Šajā Covid-19 izplatības vilnī šie ir pirmie epidemioloģiskās drošības pasākumu atvieglojumi Latvijā.

Šie labojumi epidemioloģiskās drošības prasībās attiecas uz izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), ar noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādē, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Arī izglītības procesā nodarbinātie, studējošie un izglītojamo asistenti, kuri ir noteikti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un turpināt studijas vai darba pienākumu pildīšanu. Šīm personām jāturpina skrīnings darba devēja vai iestādes vadītāja noteiktas atbildīgās personas uzraudzībā. Augstskolām un koledžām ir iespēja veikt testēšanu par augstskolas un koledžas līdzekļiem - tāpat kā līdz šim.

Minētās izmaiņas ieviestas, jo Covid-19 saslimstības rādītājiem vecuma grupā no 7 līdz 19 gadu vecumam ir tendence stabilizēties, kas liecina par izglītības iestāžu lomas SARS CoV-2 izplatībā mazināšanos. Vienlaikus mājas karantīnas ievērošana būtiski kavē izglītības procesu, un nosacījumu maiņa ļaus nodrošināt klātienes mācību nepārtrauktību.

Lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās), kā arī lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, tāpat kā līdz šim varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus tad, ja kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu būs pagājušas ne mazāk kā 10 dienas. Šiem izglītojamiem netiek veikta rutīnas skrīninga testēšana.

Jau ziņots, ka ar 8. janvāri stājās spēkā nosacījums, saskaņā ar kuru augstākās izglītības iestādēs ne tikai klātienē, bet arī attālināti studiju procesa veikšanai, nodarbinātībai un pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Lai rastu iespēju šo sertifikātu iegūt, valdība šodien noteica pārejas periodu, kas paredz iespēju studējošajiem, kas studiju procesā piedalās attālināti, turpināt studijas bez sertifikāta uzrādīšanas līdz 2021./2022. akadēmiskā gada beigām, kā arī atcelta prasība pēc sertifikāta tālmācības studiju programmās studējošajiem. Tika arī noteikts pārejas periods, lai ārvalstniekiem būtu iespēja veikt vakcināciju vai vakcinācijas fakta atzīšanu – ārvalstniekiem būs iespēja piedalīties studiju procesā attālināti bez sertifikāta līdz tā iegūšanai, bet ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijā.

Foto: Ilustratīvs

 
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas