Dziesmu un deju svētku rīkotāji aicina iesaistīties arī nevalstiskās organizācijasDziesmu un deju svētku rīkotājs - Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs – aicina Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Radošo savienību padomi, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, izvirzīt pretendentus darbam Dziesmu un deju svētku padomē.

Šis ir nozīmīgs solis pilsoniskas sabiedrības principos balstītas konsultatīvās institūcijas izveidē, kur pozitīvas pārmaiņas iezīmēs nevalstiskā sektora ciešāka iesaiste Dziesmu un deju svētku procesa organizēšanā un norisē.

Dziesmu un deju svētku padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekmēt procesa ilgtspēju un tradīcijas tālāknodošanu, un tā veic Dziesmu un deju svētku likumā noteiktos uzdevumus.

Bez Dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto nozaru ekspertiem, nevalstisko organizāciju un kultūras centru virzītajiem pretendentiem, kuri tiks izvērtēti konkursa kārtībā, darbam padomē tiks uzaicināti kultūras ministre, izglītības un zinātnes ministrs, finanšu ministrs, Rīgas Domes priekšsēdētājs un Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdis. Pārstāvjus darbam aicinās deleģēt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Valsts prezidenta kanceleju un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālajai komisiju.

Jaunizveidotā Dziesmu un deju svētku padome kļūs par nozīmīgu platformu Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas jautājumu risināšanā. Pirmie dienas kārtības jautājumi būs XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises laiku un vietu saskaņošana, kopējās Svētku programmas un koncepcijas izskatīšana, kā arī Dziesmu un deju svētku budžeta jautājumi.

Avots: nra.lv
Par autoru

Rīts.lv, Latvijas kultūras portāls © 2024 Visas tiesības paturētas